• Utredning av forslag til Regional FoU-strategi for Oslo/Akershus 

      Onsager, Knut; Haraldsen, Tone (Samarbeidsrapport NIBR/TØI 2009, Report, 2009)
      Dette er en utredning av et forslag til en regional FoU-strategi for Oslo/Akershus. Utredningen belyser begreper og perspektiver for regional FoU, kartlegger regionens styrker, innsatsområder, svakheter og utfordringer i ...