• Fragmentert og koordinert 

   Sørvoll, Jardar; Langsether, Åsmund; Hansen, Thorbjørn (NOVA Rapport 18/08, Report, 2008)
   Our knowledge of how Norwegian municipalities organise their work within the field of the social housing policy is sparse and fragmented. What is known is mainly based upon investigations of single municipalities and/or ...
  • Kommunal boligpolitikk - fragmentert og reaktiv 

   Myrvold, Trine; Strand, Arvid; Holm, Arne; Hansen, Thorbjørn (NIBR-rapport 2002:05, Report, 2002)
   Rapporten dokumenterer en undersøkelse av boligpolitikken i tolv norske kommuner. Både utbyggingspolitikken og den boligsosiale politikken er kartlagt. Kommunene setter i liten grad - innenfor begge politikkområder - selv ...
  • Kommunale leieboeres boligkarrierer 2001-2005 

   Gulbrandsen, Lars Petter; Hansen, Thorbjørn (NOVA Rapport 4/10, Report, 2010)
   Unlike many other European countries, Norwegian municipalities don’t play any important role in the national housing supply. Less than five per cent of Norwegian household live in a dwelling owned by the municipality. This ...
  • Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner 

   Sandlie, Hans Christian; Sørvoll, Jardar; Hansen, Thorbjørn (NOVA Rapport 5/11, Report, 2011)
   The social housing field can be characterized as fragmented. Firstly, the responsibility for different elements of social housing policy is often divided across multiple administrative units. Secondly, the social housing ...