• Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier 

   Elstad, Jon Ivar; Hansen, Thomas; Nordvik, Viggo; Ugreninov, Elisabeth; Kristofersen, Lars Bjarne; Pedersen, Axel West; Sandbæk, Mona (NOVA Rapport 10/10, Report, 2010)
   Målet med prosjektet «Barns levekår – betydningen av familiens inntekt» har vært å se nærmere på sammenhengen mellom familiens levekår og barns hverdag over tid. Hva innebærer det for barn i Norge å vokse opp i en familie ...
  • Likestilling hjemme 

   Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (NOVA Rapport 8/12, Report, 2012)
   Chapter 1: Introduction Chapter 1 presents research questions and reviews prior findings, with emphasis placed on Norway. The main research questions are: How do married or cohabiting men and women in various age-cohorts ...