• På vei ut? 

      Halrynjo, Sigtona (AFI Notat 2011:1, Research report, 2011)
      Syv prosent av arbeidstakerne tror det er sannsynlig at de vil være utenfor arbeidslivet om fem år – av andre grunner enn alderspensjon og utdanning. Dette kommer frem i dette notatet av seniorforsker Halrynjo, Sigtona ...