• Livskvalitet blant eldre mennesker med epilepsi 

      Hallvik, Jørgen (NOVA Notat 8/09, Notat, 2009)
      Å leve med epilepsi kan for mange bety å tilpasse seg en ny situasjon, å legge om livet, å finne tilfredsstillelse og mening på en annen måte enn før en ble syk. Mange mennesker med epilepsi lykkes med dette, og kan leve ...