• Distriktspolitisk avgrensning 

      Mønnesland, Jan; Juvkam, Dag; Kann, Frode; Hagen, Karl-Erik; Lian, Jon Inge (Samarbeidsrapport NIBR/TØI 2002, Report, 2002)
      Rapporten gir en evaluering av den differensierte arbeidsgiveravgiften i forhold til de distriktspolitiske målsettinger. Det etableres et sett indikatorer som gir et distriktspolitisk virkeområde som skal gi "best mulig ...