• Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering 

   Grue, Lars Petter; Rua, Marte (NOVA Rapport 19/10, Report, 2010)
   For most people the transition from childhood/youth to adulthood is a major upheaval – in physiological, cultural and social terms. For young people with a disease that is either congenital or acquired early in life, or ...
  • Habilitering som koordinerende tiltak 

   Grue, Lars Petter; Annaniassen, Erling (NOVA Rapport 4/12, Report, 2012)
   This report is about how three different groups of people with disabilities perceive their relationship to the Norwegian habilitation- and rehabilitation services, both at the municipal level and at the regional specialist ...
  • Hinderløype 

   Grue, Lars Petter (NOVA Rapport 19/11, Report, 2011)
   Denne boken er først og fremst skrevet for dere som blir mor eller far til et barn med en fysisk funksjonsnedsettelse. De temaene som tas opp, er likevel såpass generelle at også foreldre til barn med andre typer ...
  • Hjelp eller barrierer? En undersøkelse av betingelser for høyere utdanning for ungdom med nedsatt funksjonsevne 

   Grue, Lars Petter; Finnvold, Jon Erik (NOVA Rapport 8/14, Report, 2014)
   In this report, we present the main findings from the project, “Assistance or barriers? – The use of education as vocational rehabilitation for young people with disabilities”. Chapter 1 gives a summary of the status of ...
  • Motstand og mestring. Om funksjonshemning og livsvilkår. 

   Grue, Lars Petter (NOVA Rapport 1/01, Report, 2001)
   Myndighetenes politikk overfor mennesker med funksjonshemning har særlig i de siste tjue til tretti årene vært preget av integreringstenkning. Det er blitt et stadig klarere uttrykt mål at funksjonshemmede skal ha de samme ...
  • Smerte og livsmot 

   Elstad, Jon Ivar; Grue, Lars Petter; Eriksen, John (NOVA Rapport 4/05, Research report, 2005)
   The aim of the project was to study consequences of having a rheumatic disease within a biographical framework. Important research issues were how rheumatism affects daily life, what kind of treatments the informants ...
  • En vanskelig pasient? 

   Grue, Lars Petter (NOVA Rapport 11/08, Report, 2008)
   Rapporten belyser spørsmålet om hvordan personer med en sjelden grunnsykdom blir møtt når de behandles på sykehus for en annen sykdom enn grunnsykdommen. I hvilken grad tas det hensyn til at grunnsykdommen kan ha betydning ...