• Konsekvensutredning av vern i "Breheimen-Mørkridsdalen" 

      Gro Koppen; Knut Bjørn Stokke (NIBR-notat 2008:106, Notat, 2008)
      Last ned gratis I notatet blir lokalbefolkningens synspunkter på verneforslaget belyst, samt ulike forvaltningsmodeller, forholdet mellom tradisjonell og ny bruk av området, og forholdet mellom bruk og vern. I tillegg er ...