• Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner 

      Haug, Marit; Hofstad, Hege; Risan, Lars; Stang, Ingun; Goth, Ursula Småland; Rønningen, Grete Eide; Lorentzen, Cathrine (NIBR-rapport 2014:3, Report, 2014)
      Folkehelse og forebygging er brede samfunnsoppgaver som Folkehelseloven har lagt til kommuner og fylkeskommuner. Prosjektet presenterer og analyserer spørsmål om hvem som er målgrupper for dette arbeidet, hva som er ...