• "Lav terskel, rask oppfølging" 

   Gaski, Margrete; Lie, Ivar (NIBR prosjektrapport 2001:22, Report, 2001)
   Rapporten er en evaluering av opprettelsen av ungdomsservicekontorer i de fire kommunene Karasjok, Kautokeino, Porsanger og Tana i Indre Finnmark. Rapporten viser at kontorene har noe ulike aktivitetsprofil. Organiseringen ...
  • Næringskombinasjoner 1997-2000 

   Gaski, Margrete; Eikeland, Sveinung (NIBR prosjektrapport 2001:14, Report, 2001)
   Rapporten er en evaluering av Sametingets driftsstøtte til næringskombinasjoner. Evalueringen skal gi svar på om næringskombinasjonsordningen oppfyller målene som er gitt om inntekter og sysselsetting, kulturell kontinuitet ...
  • Tospråkling tjenesteyting 

   Skålnes, Sigrid; Gaski, Margrete (NIBR prosjektrapport 2000:17, Report, 2000)
   Prosjektet er en brukerundersøkelse som fokuserer tospråklighet og offentlig service innenfor forvaltningsområdet til Samelovens språkregler. Dette området utgjøres av kommunene Kåfjord, Kautokeino, Porsanger, Karasjok, ...