• Rekruttering til ledelse 

   Enehaug, Heidi; Gamperiene, Migle (AFI Rapport 2011:5, Research report, 2011)
   Studien viser at det generelle bildet ser relativt positivt ut med hensyn til fremtidig rekruttering til ledelse. Drøyt halvparten av de spurte er positivt innstilt til å ha innvandrere som ledere, mens 20 prosent er ...
  • Sårbare svaner? 

   Gamperiene, Migle; Grimsmo, Asbjørn (AFI Notat 2011:6, Research report, 2011)
   Studien som har kartlagt ballettdansernes erfaringer med støtteapparatet, dvs. ledelsen og bedriftshelestjenesten, avdekker at danserne ikke får nødvendig støtte og oppfølging. Konsekvensen for danserne blir en opplevelse ...
  • YS Arbeidslivsbarometer: Norsk arbeidsliv 2011 

   Bergene, Ann Cecilie; Steen, Arild Henrik; Gamperiene, Migle (AFI FoU-resultat 2011, Research report, 2011)
   Rapporten formidler resultater og analyser fra YS Arbeidslivsbarometer 2011. Dette er tredje gangs gjennomføring av barometeret.