• Infrastruktur gjør forskjell - Evaluering av SIVA 2002-2008 

      Johansen, Steinar; Gundersen, Frants; Furre, Harald; Brastaad, Bjørn; Flatnes, André (Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010, Report, 2010)
      Denne rapporten evaluerer SIVA som helhet. Effektene i forhold til virksomhetens hovedmål og delmål er også evaluert. Gjennomgående får SIVA gode skussmål og vurderes som en viktig pådriver i utviklingsprosesser. Selskapet ...