• Evaluering av Modellkommuneforsøket 

      Skålnes, Sigrid; Askim, Jostein; Dønnum, Helge; Fløtre, Asgeir (NIBR-rapport 2002:24, Report, 2002)
      Rapporten er en evaluering av Norsk kommuneforbunds forsøk med modellkommuner. Den metodikken som prøves ut i forsøket representerer et alternativ til konkurranseutsetting av kommunale tjenester. De tre forsøkskommunene ...