• Brukerkontor på bydelsnivå 

   Feiring, Marte (NIBR-rapport 2003:09, Report, 2003)
   Dette er en studie av forsøk med brukerkontor. Hensikten med kontoret har vært å bedre tilgjengeligheten til offentlige tjenester, bistå brukere i klagesaker og arbeide med samordning av offentlige tjenester. NIBRs ...
  • Bydelsbarnevernet i Oslo 

   Feiring, Marte (NIBR-notat 2003:106, Notat, 2003)
   Last ned gratis Dette er en studie av lokale tiltak innen bydelsbarnevernet i Oslo. NIBR har fulgt fire prosjekt gjennom halvannet år. De har alle til felles at det handler om å etablere lokale tiltaksteam ut i fra den ...
  • Endringsarbeid i selvhjelpsgrupper - perspektiver på deltakelse og samarbeid 

   Ånund Brottveit; Feiring, Marte (NIBR-notat 2013:107, Notat, 2013)
   Last ned gratis Notatet samler to arbeidsnotater: «Fortrolige fremmede: Selvhjelpsgrupper som utgangspunkt for personlig endring» og «Mellom kommune og sivilsamfunn – samarbeid om selvhjelp». Det første arbeidsnotatet ...
  • Karriereveiledning i Nordland 

   Feiring, Marte; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2007:17, Report, 2007)
   Temaet for denne studien er et forsøk innen yrkes- og utdanningsveiledning i Nordland. Forsøket kan knyttes til to prosjekt: "Helhetlig yrkes- og utdanningsveiledning" som støttes av Arbeids- og velferdsdirektoratet og ...
  • Kompetanseutvikling i kommunene 

   Hansen, Gunnar Vold; Ramsdal, Helge; Helgesen, Marit; Feiring, Marte (NIBR-rapport 2005:10, Report, 2005)
   Hovedobservasjonen er at kompetansen kommunene har innenfor feltet psykisk helsearbeid er høy og at kommunene både etterspør og dels tar initiativ til at allerede ansatt personale, skaffer seg relevant kompetanse. Kompetansen ...
  • Møter med ungdom i velferdsstatens frontlinje 

   Henningsen, Erik; Gotaas, Nora; Feiring, Marte (NIBR-rapport 2008:02, Report, 2008)
   Rapporten beskriver og analyserer arbeidsmetoder, samarbeidsformer og dokumentasjonspraksis i oppsøkende arbeid med ungdom. Gjennom eksempelstudier av oppsøkende tjenester i kommunene Bergen, Tromsø, Modum og bydel Søndre ...
  • Partnerskap for karriereveiledning 

   Helgesen, Marit; Feiring, Marte (NIBR-rapport 2007:18, Report, 2007)
   Rapporten kartlegger partnerskap for karriereveiledning i tre fylker, Akershus, Nordland og Telemark. Det avdekkes forskjeller med hensyn på hvilke aktører som er medlemmer i partnerskapene, hvordan de finansieres og styres. ...
  • The Foster Family Project in Murmansk 

   Holm-Hansen, Jørn; Feiring, Marte; Malik, Larisa S. (NIBR-rapport 2005:4, Report, 2005)
   The Foster Family Project (FFP) is a joint Russian-Norwegian project aiming at making the foster family institution strike roots in the Murmansk region. The FFP has been carried out jointly between the Educational Committee ...