• Innvandrerkvinner i Groruddalen 

      Farstad, Gunhild R. (NOVA Rapport 17/04, Research report, 2004)
      Denne rapporten ser på debatten om innvandring og integrasjon i Norge. Den undersøker hvordan et fokus på oppdragelse og morsrollen belyser og nyanserer storsamfunnets diskurs om innvandrerkvinner. Som innvandrerkvinne ...