• Evaluering av prosjektet: Sammen for barn og unge bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge 

   Winsvold, Aina; Falck, Sturla (NOVA Rapport 18/11, Report, 2011)
   This report presents the final evaluation of a project called: “Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge.» Norwegian Social research (NOVA) was commissioned by The Norwegian Association ...
  • Hva er det med familieråd? 

   Falck, Sturla (NOVA Rapport 18/06, Report, 2006)
   The results of implementing Family Group Conferences as a method within the Norwegian Child Welfare Services are predominently positive, also compared to traditional methods. A NOVA evaluation found a reduction of the ...
  • Implementering med problemer 

   Falck, Sturla; Mathisen, Anders S. (NOVA Notat 9/10, Notat, 2010)
   Det er sjelden et prosjekt prøver å lære noe av hvorfor det ikke lot seg gjennomføre som planlagt. Her startet både forskere og oppdragsgivere i Helse- og velferdsetaten i Oslo ut med entusiasme, men ble tvunget til å se ...
  • Modeller for å sikre medbestemmelse og medinnflytelse blant utsatte ungdomsgrupper 

   Winsvold, Aina; Falck, Sturla (NOVA Notat 5/11, Notat, 2011)
   Dette prosjektet har, på oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, kartlagt modeller for å sikre utsatte ungdomsgrupper medbestemmelse og medinnflytelse. Ungdommer som på ulike måter er marginaliserte ...