• Endringer i nordmenns matvaner på 80- og 90-tallet. 

      Fagerli, Rønnaug (Rapport 1-1999, Report, 1999)
      Slik begrepet matvaner brukes i denne rapporten omfatter det for det første forbruk og brukshyppighet av ulike matvarer og retter som kan relateres til middagsmåltidet, men også hvordan matvarer kombineres til varme retter ...