• Endringer i demografi og utdanningsvalg 

      Elisabeth Angell; Ivar Lie (NIBR-notat 2002:107, Notat, 2002)
      Dette er en utredning om hvilke demografiske endringer som er forventa i Nord-Norge og landet fram mot år 2010-2015, og hvilke konsekvenser disse endringene vil få for rekrutteringsgrunnlaget til høgere utdanningsinstitusjoner ...