• Forvaltning av bruks- og verneinteresser på Søndre Jeløya 

   Elin Haugsgjerd Allern (NIBR-notat 2002:119, Notat, 2002)
   Landskapsvernet på Søndre Jeløy har i liten grad begrenset naturbaert næringsutnyttelse i området. Vernet framstår som vellykket fordi området fortsatt er ubebygd på tross av sterkt utbyggingspress i kommunen. Skjøtsel har ...
  • Nye medvirkningsformer i norsk sentralforvaltning 

   Elin Haugsgjerd Allern; Lorentzen, Hilde (NIBR-notat 2002:113, Notat, 2002)
   Last ned gratis Notatet presenterer en kartleggingsstudie av nye medvirkningsformer i norsk sentralforvaltning i stortingsperioden 1997-2001. Studien gir en oversikt over og drøfter bl.a. ulike former og tiltak for ...