• Levekårsutvikling og flytting i Groruddalen 

      Kjetil Sørlie; Eli Havnen (NIBR-notat 2006:137, Notat, 2006)
      Last ned gratis Notatet presenterer en analyse av befolkningsutviklingen og flyttemønsteret til treårskull i ungdoms- og etableringsfasen i Groruddalen gjennom periodene 1989-1997 og 1995-2003. Vi følger ungdommene gjennom ...