• Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked 

      Lynnebakke, Brit; Søholt, Susanne; Ødegård, Anne Mette; Eldring, Line (Samarbeidsrapport NIBR/FAFO 2012, Report, 2012)
      Hva skjer i møtet mellom fri arbeidsinnvandring fra EØS-landene og det norske boligmarkedet? I rapporten drøftes føringer fra betingelser i arbeidsmarkedet og boligmarkedet for denne nye gruppen innvandrere. Erfaringer fra ...