• Bærekraftig befolkningsutvikling og grønn distriktsomstilling 

      Bergsli, Heidi; Tønnessen, Marianne; Ekeland, Christian Buschmann (NIBR-rapport;2023:7, Report, 2023-12)
      Rapporten handler om bærekraftig befolkningsutvikling i distriktskommuner og hvilke faktorer for attraktivitet og kompetanse som kan bidra til grønn omstilling. Rapporten beskriver indikatorer som distriktskommuner kan ...