• Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine 

   Sandbæk, Mona; Einarsson, Jona Hafdis (NOVA Rapport 2/08, Report, 2008)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet. Norges fjerde rapport til FN om oppfølgingen av barnekonvensjonen leveres våren 2008. Norske myndigheter ønsket å videreformidle barn og ...
  • Children and young people report to the UN on their rights. 

   Einarsson, Jona Hafdis (NOVA Rapport 2b/08, Report, 2008)
   Norway is to deliver its fourth report on compliance with the UN Convention on the Rights of the Child in spring 2008. The Ministry of Children and Equality wanted this report, like previous ones, to include the voices of ...
  • Familieråd som metode i barnevernets beslutningsprosess 

   Einarsson, Jona Hafdis (NOVA Rapport 9/02, Research report, 2002)
   I rapporten presenteres resultatene fra et toårig utviklingsprosjekt: "Bruk av familieråd som metode i barnevernets beslutningsprosess" samt metodens teoretiske og empiriske bakgrunn. Familieråd kommer opprinnelig fra New ...