• Det samiske knutepunkt for LA 21 

      Einar Eythorsson (NIBR-notat 2001:116, Notat, 2001)
      Last ned gratis Dette er det andre notatet fra en underveisevaluering av det samiske knutepunkt for Lokal Agenda 21. Notatet er en analyse av gjennomføringen av tiltak som ble planlagt og initiert i regi av samisk knutepunkt ...