• Næringskombinasjoner 1997-2000 

      Gaski, Margrete; Eikeland, Sveinung (NIBR prosjektrapport 2001:14, Report, 2001)
      Rapporten er en evaluering av Sametingets driftsstøtte til næringskombinasjoner. Evalueringen skal gi svar på om næringskombinasjonsordningen oppfyller målene som er gitt om inntekter og sysselsetting, kulturell kontinuitet ...