• BRO-teamet 

   Eidheim, Frøydis (NIBR prosjektrapport 2001:21, Report, 2001)
   Utgangspunkt for å opprette BRO-teamet (Barne- og ungdomspsykiatrisk ressursteam) er at en i lengre tid har erfart at barnevernsklienter med alvorlige og sammensatte problemer ofte blir "kasteballer" mellom henholdsvis ...
  • Sandvika i støpeskjeen 

   Eidheim, Frøydis; Røe, Per Gunnar; Schmidt, Lene (NIBR-rapport 2002:14, Report, 2002)
   I denne rapporten presenteres det en metode for å studere sosiokulturelle sider ved steder og stedsutvikling. Denne metodikken er benyttet i en analyse av arbeidet med en "helhetsplan" for utviklingen av Sandvika i Bærum ...