• Kriminalitetsforebygging blant barn og unge i storbyene 

      Bartland, Bjørn; Ruud, Marit Ekne; Haaland, Thomas; Egge, Marit (Samarbeidsrapport NIBR/Politihøgskolen 2008, Report, 2008)
      Rapporten beskriver kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim. Noen sentrale spørsmål som tas opp er hvordan arbeidet er organisert, hvilke offentlige (og ...