• Byggesaksreformen - kvalitet gjennom papirflommen? 

   Edvardsen, Hege Marie; Guttu, Jon; Kann, Frode (NIBR-rapport 2004:21, Report, 2004)
   Nytte- og kostnadselementer ved reformen vurderes, med sikte på å finne ut om reformen samlet sett kan sies å ha en positiv eller negativ effekt. På kostnadssiden har reformen krevd betydelig økt ressursinnsats, både blant ...
  • Regional policy in Sweden and Norway - same, but different 

   Edvardsen, Hege Marie (NIBR-rapport 2004:13, Report, 2004)
   Sweden and Norway are apparently two relatively similar countries, which both have adopted the "Scandinavian Welfare State Model". This implies similarities within the field of regional policy. However, if we look more ...