• Samfunnsøkonomiske effekter av universell utforming 

      Medby, Per; Christophersen, Jon; Denizou, Karine; Edvardsen, Dag Fjeld (Samarbeidsrapport NIBR/Byggforsk 2006, Report, 2006)
      Rapporten analyserer den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av universell utforming. Det vurderes hvilke nytte- og kostnadsvirkninger som bør inngå i eventuelle samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser. Rapporten viser at det ...