• Kartlegging av statistikk om universell utforming og tilgjengelighet 

   Medby, Per; Denizou, Karine; Christophersen, Jon (Samarbeidsrapport NIBR/SINTEF 2011, Report, 2011)
   Prosjektet gir en oversikt over foreliggende statistikk av relevans for tilgjengelighet og universell utforming i nye og eksisterende bygninger og uteområder. Prosjektet forsøker å avdekke det som finnes av databaser, ...
  • Samfunnsøkonomiske effekter av universell utforming 

   Medby, Per; Christophersen, Jon; Denizou, Karine; Edvardsen, Dag Fjeld (Samarbeidsrapport NIBR/Byggforsk 2006, Report, 2006)
   Rapporten analyserer den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av universell utforming. Det vurderes hvilke nytte- og kostnadsvirkninger som bør inngå i eventuelle samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser. Rapporten viser at det ...