• "Hit eit steg og dit eit steg" - sakte, men sikkert fremover? 

      Bjørnestad, Elisabeth; Myrvold, Trine M.; Dalland, Cecilie P.; Hølland, Silje (OsloMet Skriftserie 2022 - DELRAPPORT 1;Nr. 7., Research report, 2022)
      Rapporten er første delrapport fra evalueringen av Seksårsreformen. Hovedmålet med evalueringen er å belyse de yngste barnas skolehverdag i et 20-års perspektiv, fra Reform 97 og Læreplanverket for den 10-årige grunnskole ...