• Barneverntjenestens håndtering av saker med vold og seksuelle overgrep 

   Dahle, Rannveig; Hennum, Nicole (NOVA Rapport 5/08, Report, 2008)
   Norske myndigheter tillegger barnevernet en sentral rolle i saker som handler om seksuelle overgrep og vold i familien. For barnevernet representerer slike saker store utfordringer. Det er grunner til å tro at det foregår ...
  • "Det er kunnskapene mine dere trenger, ikke språket mitt" 

   Dahle, Rannveig; Seeberg, Marie Louise (NOVA Rapport 24/05, Research report, 2005)
   The project «Workplaces in the health care sector: gender, class, ethnicity» (2003-2005) was financed by the Norwegian Research Council's programme for workplace and labour market research. The project was initiated in ...
  • Fastlegeordningen og pasienter med store legebehov 

   Dahle, Rannveig; Skilbrei, May-Len (NOVA Rapport 3/03, Research report, 2003)
   Bedre tilgjengelighet og kontinuitet i lege-pasientforholdet var to av intensjonene med fastlegereformen. Denne rapporten fokuserer på hvilke konsekvenser reformen har fått for personer som trenger å gå ofte til lege - ...
  • Foreldreringer - ringer i vann 

   Dahle, Rannveig (NOVA Notat 7/08, Notat, 2008)
   I denne rapporten beskrives erfaringer med å drive foreldreringer: et tilbud til foreldre som dreier seg om foreldrerollen og erfaringsutveksling mellom foreldre. I 2007 gjennomførte Voksenopplæringsforbundet (VOFO) i ...
  • Makt og avmakt i helse- og omsorgstjenestene 

   Dahle, Rannveig; Thorsen, Kirsten; Vabø, Mia (NOVA Rapport 18/01, Research report, 2001)
   I rapporten Makt og avmakt i helse- og omsorgstjenestene inngår tre artikler fra forskere knyttet til det strategiske instituttprogrammet "Velferdstjenester i endring" ved NOVA. Mia Vabø stiller i sin artikkel spørsmålet ...
  • Medisinske vikarbyråer 

   Dahle, Rannveig; Østbye, Marianne Midthus (NOVA Rapport 4/07, Report, 2007)
   Denne rapporten handler om innleie av sykepleievikarer i sykehus. Rapporten er en delstudie i et NOVA- prosjekt om «Medisinske vikarer i helseinstitusjoner» som er gjennørt fra 2003 til 2006 og finansiert av Norges ...