• Bo-, arbeids-, og serviceregioner i Nordland 

   Dag Juvkam (NIBR-notat 2003:112, Notat, 2003)
   Last ned gratis Bo-, arbeids-, og serviceregioner er en type region som i det daglige er nokså lik bo- og arbeidsmarkedsregionene i utstrekning. Ulike former for service har imidlertid forskjellig terskel og rekkevidde, ...
  • Depopulation in Europe 

   Olaf Foss; Dag Juvkam (NIBR-notat 2003:120, Notat, 2003)
   Depopulation is a special course of development in the process of population change. We look into depopulation at a regional level in Europe, using direct indicators to develop a typology of depopulation for "Europe 29". ...
  • Framtidig utbygging av Gjersrud-Stensrud området? – momenter og usikkerhet av betydning for vurderingen 

   frodek; rolfb; Dag Juvkam; Per Medby; Aud Tennøy (NIBR-notat 2012:115, Notat, 2012)
   Last ned gratis Notatet belyser noen sentrale premisser for en eventuell framtidig utbygging av Gjersrud-Stensrud-området. Arbeidet omfatter også bearbeiding og bekrivelse av en beregningsmodell fra en tidligere NIBR-utredning ...
  • Litteraturstudie: små og mellomstore byer og regional utvikling 

   Olaf Foss; Dag Juvkam; Onsager, Knut (NIBR-notat 2006:111, Notat, 2006)
   Last ned gratis Siktemålet var å undersøke i hvilken grad forestillinger om små og mellomstore byers rolle i regional utvikling har inntatt noen plass i regionalpolitisk tenkning, slik det evt. avspeiles i nyere forsknings- ...
  • Vestfold i dag - situasjon og utviklingstrekk 

   Vidar Vanberg; Kjetil Sørlie; Per Medby; Dag Juvkam; Frants Gundersen; Olaf Foss (NIBR-notat 2007:101, Notat, 2007)
   Last ned gratis Notatet er et forprosjekt for Vestfold fylkeskommune. I notatet sammenstilles tabeller og indikatorer med sikte på å utvikle resonnementer og problemstillinger knyttet til enkelte sektorer og til samspillet ...