• Ageing, intergenerational relations, care systems and quality of life - an introduction to the OASIS project 

   Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 14/01, Working paper, 2001)
   The goal of the OASIS project is to learn how families and service systems may support autonomy and delay dependency in old age, in order to promote quality of life among the elderly and their caregivers, and improve the ...
  • Bærekraftig omsorg? 

   Veenstra, Marijke; Aksøy, Helene; Daatland, Svein Olav; Kjelvik, Julie; Otnes, Berit (NOVA Rapport 2/12, Report, 2012)
   This report concludes the PopAge project (Population ageing and long-term care: the family-welfare state balance revisited), financed by the Norwegian Research Council, and carried out in 2009–2011 at NOVA. Ageing of the ...
  • Eldre år, lokale variasjoner 

   Daatland, Svein Olav; Slagsvold, Britt (NOVA Rapport 15/06, Report, 2006)
   The focus is in this report on local variation in older years - how ageing and later life is played out in, and influenced by, local surroundings. The Norwegian Life-Course, Ageing and Generation Study (NorLAG) is based ...
  • Eldresenteret nå og framover 

   Daatland, Svein Olav; Guntvedt, Odd; Helset, Anne; Moen, Bjørg; Slagsvold, Britt; Solem, Per Erik (NOVA Rapport 17/00, Report, 2000)
   Det er omtrent femti år siden det første eldresenteret ble opprettet. I dag er det ca. 330 eldresentre i landet med nær 130 000 brukere. Det finnes eldresentre i omtrent hver tredje kommune, og ö¨n av tre eldre i disse ...
  • Familie, velferdsstat og aldring. 

   Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 7/04, Research report, 2004)
   Summary The report focuses on solidarity between adult generations, more specifically what responsibility adult children have towards older parents, how responsibilities should be divided between the family and the welfare ...
  • Forskning om familiegenerasjoner. En kunnskapsstatus 

   Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 2/16, Report, 2016)
   This state of the art report is commissioned by the Ministry of Children, Equality and Social Inclusion. It summarises Norwegian and international research on the relationships between family generations, and identifies ...
  • Helse, familie og omsorg over livsløpet 

   Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 4/09, Report, 2009)
   Population ageing challenges in a fundamental way the balance between generations. Will families be able to balance between the needs of older and younger generations? Will societies be able to maintain the generational ...
  • Helse, helseatferd og livsløp 

   Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 3/09, Report, 2009)
   This report presents the results of an innovative and national study on Lifecourse, Generation and Gender (LOGG), including the responses of 10 570 Norwegians between 18 and 79. The aim of the study was to gather information ...
  • Planer for et aldrende samfunn? Bolig og tjenester for eldre i kommunene 

   Sørvoll, Jardar; chrima; Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 17/14, Report, 2014)
   In this research report, we analyze the planning of thirty Norwegian municipalities concerning long-term care and housing for elderly in light of population ageing. Will Norwegian municipalities give priority to nursing ...
  • De siste årene. 

   Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 22/97, Report, 1997)
   Rapporten tar for seg utviklingen av eldreomsorgen i Danmark, Norge og Sverige fra 1960-tallet til i dag. Hvordan har utviklingen vært? Hva er karakteristiske likheter og forskjeller mellom landene, og hvordan kan vi forstå ...
  • Vital aldring og samhold mellom generasjoner 

   Daatland, Svein Olav; Slagsvold, Britt (NOVA Rapport 15/13, Report, 2013)
   Rapporten er den tredje i en serie som oppsummerer resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon, NorLAG, i en popularisert form. Den første sammenliknet dagens og morgendagens eldre, den andre tok ...