• Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem 

   Gautun, Heidi; Christopher Bratt (NOVA Rapport 14/14, Report, 2014)
   This report provides a description of the results from a recent study among employee representatives on planning for staffing and skill-mix in local (municipal) long-term care. The study included 431 employee representatives ...
  • Grenser for velferd 

   Christopher Bratt (NIBR-notat 2003:121, Notat, 2003)
   Notatet bygger på to oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund. KS ba NIBR se på henholdsvis partiprogrammer og stortingsdokumenter med utgangspunkt i et spørsmål om politikere trekker grenser for velferdsstatens ytelser. ...
  • Ungdomsundersøkelse i Drammen 2003 

   Christopher Bratt (NIBR-notat 2003:125, Notat, 2003)
   Notatet gir en oversikt over funn i ungdomsundersøkelsen i 2003, samt en gjennomgang av utviklingstendenser fra 1999 til 2003.