• «Fra samvær til sjølutvikling» 

   Christiansen, Kikkan Ustvedt (NOVA Rapport 29/97, Report, 1997)
   Gruppetilbud for foreldre er blitt en tiltaksform i rask utvikling i norske kommuner, både i offentlig og privat regi. Tiltakene har forskjellige målgrupper og målsettinger, og tilsvarende forskjellige administrative og ...
  • Mødregrupper - et tilbakeblikk 

   Christiansen, Kikkan Ustvedt; Brostrøm, Bente Staff (NOVA Rapport 14/08, Report, 2008)
   Denne rapporten handler om livet til 37 kvinner som deltok i mødregrupper innen forebyggende barnevern i årene 1992-1994. Det gis en kort framstilling av gruppene. Hoveddelen dreier seg imidlertid om kvinnenes og deres ...