• Klassiske analyser: betingelser og barrierer for bosetting i distriktene 

      Agnete Wiborg; Cecilie Høj Anvik (NIBR-notat 2000:120, Notat, 2000)
      I notatet presenteres en kunnskapsoversikt over betingelser og barrierer for bosetting i distriktene, basert på forskning som er gjennomført på 1980- og 1990-tallet. Utgangspunktet er kvalitativt baserte case-studier, og ...