• Historie – et guttefag? 

      Egeland, Cathrine; Cathrine Tømte; Gunnes, Hebe (AFI Rapport 2013:4, Research report, 2013)
      Seksjon for historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Universitetet i Oslo preges av en mannsdominans eller kjønnsubalanse blant de vitenskapelig ansatte i faste stillinger. Bare en femtedel ...