• Barn og unge som står utenfor - aktivisering gjennom idrett 

   Carlsson, Yngve; Haaland, Thomas (NIBR-rapport 2004:11, Report, 2004)
   Denne rapporten beskriver og vurderer en satsing med sikte på å aktivisere inaktive barn- og unge, barn og unge med problematferd og med minoritetsbakgrunn, gjennom Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning Fysisk ...
  • Helse og kultur 

   Baklien, Bergljot; Carlsson, Yngve (NIBR prosjektrapport 2000:11, Report, 2000)
   Norsk kulturråd og Sosial- og helsedepartementet satte i 1997 i gang et program hvor målet var å bruke kultur i helsefremmende arbeid. Prosessevalueringen viser hvordan kulturaktiviteter kan være et virkemiddel for integrasjon ...
  • "Et sted mellom Venezia og Harry-by" 

   Carlsson, Yngve (NIBR prosjektrapport 2001:03, Report, 2001)
   Utredningen fokuserer på Drammen og Drammensregionens kvaliteter og omdømme. Nærheten til Oslo stiller Drammen i et spesielt lys. Byen har et dårlig omdømme utad fordi mange utenforstående kun opplever de ytre og til dels ...
  • Tett på gjengen 

   Carlsson, Yngve (NIBR-rapport 2005:14, Report, 2005)
   Rapporten presenterer hvordan en bestemt ungdomsgjeng utviklet seg på Furuset i Oslo, hvordan det lokale forebyggingsapparatet slet og var i villrede i møte med den, og hvordan gjengen til slutt ble møtt gjennom et tre-årig ...
  • Voldelige ungdomsgrupper - intervensjon på kommunenivå 

   Carlsson, Yngve; Haaland, Thomas (NIBR-rapport 2004:20, Report, 2004)
   Rapporten beskriver de viktigste intervensjonstiltakene overfor to voldelige ungdomsmiljøer i Kristiansand. Den viser også at det nynazistiske miljøet har blitt klart mindre, men en har ikke gjennom intervensjonstiltakene ...