• Formell og uformell omsorg. Samspillet mellom familien og velferdsstaten 

      Berge, Thea; Øien, Henning; Jakobsson, Lars Niklas (NOVA Notat 3/14, Notat, 2014)
      Dette prosjektet finner at uformell omsorg er relatert til flere aspekter ved omsorgsgiveres tilknytning til arbeidslivet og psykisk velvære. Vi finner også at kvinner som yter uformell eldreomsorg i et omfattende omfang ...