• Gåatome - laanta jí¯h juhtemegeajnoeh - 

      Berg-Nordlie, Mikkel; Skålnes, Sigrid (NIBR-rapport 2012:10, Report, 2012)
      Rapporten er ei evaluering av reindriftas distriktsinndeling i Nordland og områdegrensa mellom Nordland og Nord-Trøndelag. Begge disse to delene av arbeidet fokuserer på medvirkning i grensereguleringsprosessen, og på ...