• Boligpolitisk analyse Jæren 

   Barlindhaug, Rolf; Bayer, Stian B.; Tronstad, Kristian (Samarbeidsrapport IRIS/NIBR, Report, 2013)
   På oppdrag av kommunene Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sola og Randaberg har IRIS og NIBR gjennomført en boligmarkedsanalyse i disse kommunene. Analysen er todelt. Første del identifiserer utfordringer de ulike kommunene har ...
  • Evaluering av utviklingsprogrammet for byregioner 

   Leknes, Einar; Onsager, Knut; Bayer, Stian B.; Haus-Reve, Silje; Johansen, Steinar (IRIS-rapport 2018/184, Report, 2018)
   IRIS og NIBR fikk i april 2016 oppdraget med å evaluere Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) Utviklingsprogram for byregioner (2014-18). I august 2016 ble det lever en delrapport (NIBR notat 2016-106) som belyser ...