• Governing risk society - Institutional conditions for local adaptive capacity to climate change in Norway, Sweden and Germany 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Barkved, Line; Görlitz, Stefan; Hisdal, Hege; Interwies, Eduard; Jagers, Sverker; Junker, Eivind; Lundqvist, Lennart J.; Seifert, Isabel; Seva, Mikael (NIBR Report;2017:10, Research report, 2017-05)
   The report present the institutional framework around local climate change adaptation in Norway, Sweden and Germany, and how they have organised the tasks and responsibilities related to the policy field.
  • Helhetlig planlegging i vannregion Glomma 

   Sundnes, Frode; Hanssen, Gro Sandkjær; Barkved, Line; Langaas, Sindre (Samarbeidsrapport NIVA/NIBR 2017, Report, 2017)
   Denne rapporten bygger på FoU-prosjektet Glomma & Lågen United: Innovative grep for bære- og handlekraftig planlegging og håndtering av vannressursutfordringer i vannregion Glomma. Prosjektet er finansiert av Regionale ...