• Helse og kultur 

   Baklien, Bergljot; Carlsson, Yngve (NIBR prosjektrapport 2000:11, Report, 2000)
   Norsk kulturråd og Sosial- og helsedepartementet satte i 1997 i gang et program hvor målet var å bruke kultur i helsefremmende arbeid. Prosessevalueringen viser hvordan kulturaktiviteter kan være et virkemiddel for integrasjon ...
  • Informasjon, kommunikasjon og forebygging - Evaluering av "Om kultur, kropp, kommunikasjon" 

   Sverdrup, Sidsel; Baklien, Bergljot (NIBR-rapport 2002:13, Report, 2002)
   Rapporten evaluerer undervisnings- og veiledningsmateriell om spiseforstyrrelser som er sendt ut til alle landets grunn- og videregående skoler, og til skolehelsetjenesten. Sentrale spørsmål er om det har vært kjent, brukt ...
  • Satsing mot frafall i videregående opplæring 

   Baklien, Bergljot; Bratt, Christopher; Gotaas, Nora (NIBR-rapport 2004:19, Report, 2004)
   Satsningen mot frafall i videregående opplæring var finansiert gjennom regjeringens Tiltaksplan mot fattigdom. Målene var å forebygge og forhindre frafall, fange opp og veilede ungdom tilbake til arbeid eller utdanning, ...