• Fiber- og screeninganalyse av sceneteppe 

   Almgren, Sara (report, 2012)
   SIFO har mottatt tre små tekstilprøver, av kunden kalt A B og C, fra sceneteppet ved Det norske teatret. Det ble utført en kvalitativ fiberanalyse i mikroskop, for å undersøke fiberinnholdet i stoffet. Prøvene, som var ...
  • Kravspesifikasjon for innkjøp av klær til enslige mindreårige asylsøkere 

   Almgren, Sara (Oppdragsrapport 8-2010, Report, 2010)
   Nummer: 8-2010 Tilknyttede prosjekter none
  • Sammenlignende test av fire ullunderbukser 

   Almgren, Sara (report, 2011)
   Nummer: 58-2011 SIFO har mottatt fire ullunderbukser som er blitt testet for følgende egenskaper: Martindale slitasjemotstandA (utført etter vask) Dimensjonsforandring i vask Bedømming av utseende ...
  • Sammenlignende test av parkdresser 

   Almgren, Sara; Bergh, Tone Kristin; Eilertsen, Kjersti; Schander, Jorunn Anita; Vereide, Kari (report, 2010)
   På oppdrag fra Forbrukerrådet har SIFO utført en sammenlignende test av parkdresser. Ti dresser fra forskjellige produsenter ble valgt ut av Forbrukerrådet. I sammenligningen inngår test av vanntetthet, slitasjemotstand ...
  • Sammenlignende test av seks vognposer 

   Almgren, Sara (report, 2011)
   Nummer: 50-2011 På oppdrag av TV2 hjelper deg har SIFO utført en sammenlignende test av seks vognposer fra forskjellige produsenter. Produktene ble valgt ut av oppdragsgiveren. I sammenligningen inngår test av ...
  • Sammenlignende test av ullbodyer for barn 

   Bergh, Tone Kristin; Eilertsen, Kjersti; Kjeldsberg, Marit; Schander, Jorunn Anita; Almgren, Sara; Vereide, Kari (report, 2010)
   For Foreldre og Barn har SIFO utført en sammenlignende test av ullbodyer for barn. Plaggene som ble testet representerer åtte forskjellige merker og ble valgt ut av Foreldre og Barn. I sammenligningen inngår test av ...
  • Test av antennelighet og flammespredning på en teltduk 

   Almgren, Sara (report, 2012)
   SIFO har mottatt en teltduk, som ifølge kunden har vært i bruk. Duken er blitt testet for; Antennelighet iht. NS-EN ISO 6940 Flammespredning iht. NS-EN ISO 6941 RESULTATER Gjennomsnittlig antennelsestid ...
  • Test av antennelighet på en vognpose 

   Almgren, Sara (report, 2011)
   Nummer: 62-2011 SIFO har mottatt prøver fra en vognpose, for å undersøke produktets antennelighet iht. modifisert metode NS-EN ISO 6940. Både vognposens ytterside med strikket ullstoff, og innersiden med bomullsfløyel, ...
  • Vurdering av fire plagg etter vask 

   Almgren, Sara; Klepp, Ingun Grimstad (Oppdragsrapport 1-2010, Report, 2010)
   Oppdragsgiver Codan Forsikring AS har sendt fire plagg til SIFO for vurdering av endring i størrelse og struktur etter vask. Plaggene har blitt vasket på Ski Renseri etter en brannskade. Det er vurdert om konsistens på ...