• Forbrukeres holdning til pensjonssparing 

      Alfnes, Frode; Schjøll, Alexander (Oppdragsrapport 7-2013, Report, 2013)
      Vi har gjennomført en webundersøkelse om pensjonssparing på et representativt utvalg nordmenn i alderen 40-65 år. Vi finner at mange opplever pensjonssparing som et vanskelig tema som de ikke har satt seg godt inn i. Mange ...