• Miljøbelastninger fra norsk fritidsforbruk 

      Klepp, Ingun Grimstad; Aall, Carlo; Hille, John (VF-rapport nr. 1-2007, Report, 2007)
      For første gang er det internasjonalt gjort en identifisering av og sammenstilling av det samlede nasjonale fritidsforbruket. Omfanget av fritidsforbruk er målt i form av antall ”hendelser”, forbruk av tid og forbruk ...