• Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning 

      Blekesaune, Morten; Øverbye, Einar (NOVA Rapport 7/00, Report, 2000)
      Rapporten analyserer levekår og sosial deltakelse blant uførepensjonister med utgangspunkt i fem levekårsundersøkelser fra Statistisk sentralbyrå fra årene 1983 til 1995. Dataene analyseres både som tverrsnitt og ved å ...