• Husbankens bostøtte og kommunenes saksbehandling 

      Østerby, Steinar (NIBR-rapport 2007:04, Report, 2007)
      Rapporten tar utgangspunkt i de kommunale saksbehandlerne for Husbankens bostøtte, og beskriver deres erfaringer med og synspunkter på bostøtte-ordningen. Ut fra dette diskuteres bostøttens plass i kommunenes boligpolitikk, ...