• Medisinske vikarbyråer 

      Dahle, Rannveig; Østbye, Marianne Midthus (NOVA Rapport 4/07, Report, 2007)
      Denne rapporten handler om innleie av sykepleievikarer i sykehus. Rapporten er en delstudie i et NOVA- prosjekt om «Medisinske vikarer i helseinstitusjoner» som er gjennørt fra 2003 til 2006 og finansiert av Norges ...